Sök…


Syntax

 • <img usemap="#[map-name]">
 • <map name="[map-name]"></map>
 • <area>

parametrar

Tagg / Attribut Värde
<img> Nedan visas de bildkartspecifika attribut som ska användas med <img> . Vanliga <img> -attribut gäller.
usemap Kartans name med en hashsymbol förberedd på den. Till exempel, för en karta med name="map" , bör bilden ha usemap="#map" .
<map>
name Namnet på kartan för att identifiera den. Används med bildens usemap attribut.
<area> Nedan finns <area> -specifika attribut. När href anges, vilket gör <area> en länk, stöder <area> också alla attributen för ankar taggen ( <a> ) förutom ping . Se dem på MDN-dokumenten .
alt Den alternativa texten som ska visas om bilder inte stöds. Detta är endast nödvändigt om href är inställt på <area> .
coords Koordinaterna som beskriver det valda området. När shape="polygon" bör detta ställas in på en lista med "x, y" -par separerade med komma (dvs. shape="polygon" coords="x1, y1, x2, y2, x3, y3, ..." ). När shape="rectangle" bör detta ställas in till left, top, right, bottom . När shape="circle" bör detta ställas in på centerX, centerY, radius .
href URL: en för hyperlänken, om den anges. Om det utelämnas kommer <area> inte att representera en hyperlänk.
shape Formen på <area> . Kan ställas in på default för att välja hela bilden (inga coords attribut behövs), circle eller circ för en cirkel, rectangle eller rect för en rektangel, och polygon eller poly en polygonal område som anges av hörnpunkter.

Anmärkningar

 • Ovanstående parameterlista ändras från MDN-dokumenten: <map> och <area> .

 • Det är möjligt att skapa en bildkarts koordinater med för en bild med enklare former (som i det inledande exemplet ovan) med en bildredigerare som visar koordinater (som GIMP). Men det kan vara lättare i allmänhet att använda en bildkartgenerator, som den här .

Introduktion till bildkartor

Beskrivning

En bildkarta är en bild med klickbara områden som vanligtvis fungerar som hyperlänkar.

Bilden definieras av <img> -taggen och kartan definieras av en <map> -tagg med <area> -taggar för att beteckna varje klickbart område. Använd usemap och name att binda bilden och kartan.


Grundläggande exempel

Så här skapar du en bildkarta så att alla former i bilden nedan kan klickas:

triangel, fyrkantig, cirkelbild

Koden skulle vara följande:

<img src="http://jaced.com/blogpix/2007/trisquarecircle/002.gif" usemap="#shapes">
<map name="shapes">
  <area shape="polygon" coords="79,6,5,134,153,134">
  <area shape="rectangle" coords="177,6,306,134">
  <area shape="circle" coords="397,71,65">
</map>

Du bör se att webbläsaren känner igen områdena när markören blir en pekare. Se en live-demo på JSFiddle, eller se en demonstration nedan:

demonstration av bildkarta och markörenModified text is an extract of the original Stack Overflow Documentation
Licensierat under CC BY-SA 3.0
Inte anslutet till Stack Overflow